Back
ho-quang-an

TS. Hà Quang An

Tiến sĩ Hà Quang An (Quang-An Ha) là giảng viên của Khoa Kinh doanh quốc tế – marketing, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Thầy An đã tốt nghiệp Tiến sĩ chuyên nghành Quản trị kinh doanh của Viện Quản trị Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành Công, Đài Loan với hướng đào tạo chuyên sâu về Công nghệ thông tin, Tác nghiệp và Ra quyết định. Thầy có kinh nghiệm giảng dạy các môn Kinh doanh quốc tế, Quản trị Sản xuất và Tác nghiệp, Phương pháp Nghiên cứu Kinh doanh, Phương pháp Quyết định Kinh doanh và một số môn khác. Các nghiên cứu của TS. An đã được đăng trên các tạp chí như  Computers in Human Behavior, Journal of Global Information Technology Management, International Journal of Mobile Communications, Contemporary Management Research … và một số hội thảo quốc tế như DSI, PACIS, TSWIM. Sở thích nghiên cứu của TS. An bao gồm quản trị tri thức, lý thuyết lãnh đạo, thương mại điện tử, tâm lý học mạng, tương tác giữa người với máy tính.

Xem thêm thông tin: TS. Hà Quang-An.