Back
SONY DSC

TS.Nguyễn Kim Thảo

  • Tiến sĩ Nguyễn Kim Thảo tốt nghiệp từ đại học Victoria của Wellington, New Zealand.
  • Lĩnh vực nghiên cứu: strategic entrepreneurship (tạm dịch kinh doanh chiến lược)

Xem thêm thông tin: TS. Nguyễn Kim Thảo.