h1

TS. Hoàng Cửu Long

Trưởng Bộ môn

Tiến sĩ Hoàng Cửu Long là Phó trưởng khoa của Khoa Kinh doanh quốc tế – Marketing (KDQTM), UEH. Bên cạnh đó, thầy còn là Trưởng bộ môn Phát triển năng lực nghề nghiệp thuộc KQM. Thầy làm việc cho UEH hơn 13 năm. Trước khi là thành viên UEH, thầy Long từng là giám đốc tiếp thị hoặc cố vấn cao cấp ở các tập đoàn trong và ngoài nước như O & M Group, AB Bank, Tập đoàn Phương Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam v.v… Thầy Hoàng Cửu Long là thành viên của Hiệp hội marketing Việt Nam – VMA. Thầy cũng có mối quan hệ chặt chẽ với các tổ chức chính phủ như VCCI, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tại KDQTM, ông giảng cho sinh viên ở nhiều môn học như Marketing quốc tế, Marketing căn bản, Quản trị chiến lược toàn cầu, Kỹ năng mềm. Ngoài ra, thầy được biết đến là một giảng viên cao cấp trong các chương trình đào tạo chuyên sâu như CEO, CFO, SMD của UEH và nhiều đơn vị khác.

Trong lĩnh vực nghiên cứu, thầy đã đăng hơn 10 bài báo trong lĩnh vực quản trị kinh doanh và marketing. Các bài báo của thầy được đăng trên các tạp chí xếp hạng SCOPUS, các tạp chí quốc tế cũng như các tạp chí kinh doanh hàng đầu Việt Nam. Ngoài việc giảng dạy chuyên môn, thầy Hoàng Cửu Long còn là thành viên xuất bản nhiều sách giáo khoa về marketing để phục vụ giảng dạy cho bậc cử nhân và thạc sĩ. Thầy thường tham gia với tư cách là diễn giả chính trong các hội thảo học thuật quốc tế ở cả trong nước và quốc tế. Thầy Hoàng Cửu Long có bằng tiến sĩ Quản trị kinh doanh và bằng cử nhân chuyên ngành marketing do UEH cấp, bằng MBA của Đại học James Cook (Úc).

Danh sách cái bài báo khoa học : https://scholar.google.com/citations?user=tXvPQeoAAAAJ&hl=en