Thế giới đang phát triển rất nhanh chóng do sự dẫn dắt của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và cùng với các yếu tố khác, điều này đang có tác động rất lớn đến nền kinh tế thế giới nói chung và hoạt động của doanh nghiệp nói riêng. Thay đổi và đột phá trong kinh doanh đòi hỏi sự đổi mới đến từ tư duy và cách thức làm việc khác biệt so với trước đây. 

Do đó, Khoa Kinh doanh quốc tế-Marketing liên kết với NCKU tổ chức hội thảo “2022 International Conference on Innovation & Breakthrough in Business” nhằm lắng nghe ý kiến, chia sẻ của các chuyên gia kinh tế đến từ các Trường Đại học hàng đầu ở Đức, Đài Loan và Việt Nam về các ý tưởng đổi mới, mô hình và đột phá mới trong kinh doanh và trình bày những phương pháp đã được áp dụng thành công tại chính những quốc gia đó.

Thời gian: 15:00 – 17:10, ngày 12 tháng 05 năm 2022

Hình thức: Trực tuyến trên nền tảng ứng dụng Cisco Webex

Link đăng ký tham gia: https://docs.google.com/…/1LL-ne7v5gP8eu7Pe…/edit

Agenda của Hội thảo tải tại đây

Ban Tổ chức rất mong Quý Thầy, Cô sắp xếp tham dự để cùng trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan.