HNNY

ThS. Hoàng Ngọc Như Ý

Thạc sĩ Hoàng Ngọc Như Ý đã tốt nghiệp từ trường Đại học West of England, tại thành phố Bristol, Anh Quốc với bằng cử nhân danh dự về chuyên ngành Nghiên Cứu về Kế Toán và Tài Chính trong Doanh Nghiệp, và bằng Thạc sĩ khoa học về chuyên ngành Quản Trị Quốc Tế. Hiện Cô đang công tác tại khoa Kinh Doanh Quốc Tế – Marketing, UEH và phụ trách các bộ môn liên quan đến Doanh Nghiệp và Kinh Doanh, Quản Trị Tài Chính Công Ty Đa Quốc Gia, Quản Trị Chuỗi Cung Ứng, Logistics Quốc Tế và ERP. Bên cạnh đó, Cô còn quan tâm đến các chủ đề nghiên cứu trong lĩnh vực quản trị như Quản Trị Đổi Mới, Quản Trị Hiệu Suất, Leadership, và Hành Vi Người Tiêu Dùng.