Ths Trinh Huynh Quang Canh

ThS. Trịnh Huỳnh Quang Cảnh

Thạc sĩ Trịnh Huỳnh Quang Cảnh là giảng viên bộ môn Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng của Khoa Kinh doanh quốc tế – Marketing (KQM), UEH. Trước khi là thành viên UEH, thầy đã có 7 năm kinh nghiệm trong ngành Logistics, Vận tải và Supply Chain tại châu Âu, đồng thời cũng là thành viên của Mạng lưới đào tạo Logistics Việt Nam. Tại Đại học Kinh tế TPHCM, thầy giảng các môn Logistics quốc tế, Quản trị vận hành và chuỗi cung ứng, ERP. Thầy tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên môn Quản trị Logistics & Vận tải tại ENOES EST Paris, Pháp và Thạc sĩ ngành Thu mua tại INSEEC Paris, Pháp.