Co-LeAnhHuyenTram2

ThS. Lê Anh Huyền Trâm

Là giảng viên thuộc Khoa Kinh doanh quốc tế – Marketing từ năm 2013. Lĩnh vực nghiên cứu: Du lịch, Thương mại, Marketing.