TS Truong Hong Ngoc

TS. Trương Hồng Ngọc

Tiến sĩ Trương Hồng Ngọc là giảng viên Khoa Kinh doanh quốc tế – Marketing thuộc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. TS. Ngọc hiện đang giảng dạy chuyên ngành Logistics – Quản trị chuỗi cung ứng.

Cô Ngọc tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Kinh doanh quốc tế ở Đại học Nghĩa Thủ và Tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh quốc tế ở Đại học Trung Nguyên, Đài Loan. Các luận văn và đa số các bài báo khoa học của TS. Ngọc tập trung nghiên cứu về giao tiếp trong marketing xanh và hành vi tổ chức. Bên cạnh đó, TS. Ngọc còn nghiên cứu thêm mảng Ngôn ngữ Ứng dụng và nhận bằng Thạc sĩ thứ hai thuộc chuyên ngành này ở Đại học Nguyên Trí, Đài Loan.

Với lòng yêu thích nghiên cứu khoa học, TS. Ngọc luôn nhiệt tình tham gia các dự án nghiên cứu trong lĩnh vực quản trị kinh doanh, logistics – quản trị chuỗi cung ứng và quản lý giáo dục.