Địa chỉ:

54 Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao, Quận 1,TP.HCM.

Học vị:

Thạc sỹ

Học hàm:

N/A

Điện thoại:
Skype:

N/A

Email:

truongly@ueh.edu.vn

Web:

N/A

ThS. Trương Thị Minh Lý

ThS. Trương Thị Minh Lý là giảng viên của Khoa Kinh doanh Quốc tế – Marketing thuộc Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM từ năm 2003.  Cô Minh Lý tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học Woosong, Hàn Quốc và hiện nay đang là nghiên cứu sinh của Đại học Western Sydney (Úc). Các lĩnh vực nghiên cứu quan tâm là về kinh doanh quốc tế và thương mại điện tử.

  • 2002: Cử nhân chuyên ngành Ngoại Thương – Đại Học Kinh Tế TpHCM
  • 2005: Thạc sỹ Thương mại Quốc tế – Đại Học Woosong, Hàn Quốc.

CÔNG TRÌNH NCKH: 

  • Trương Thị Minh Lý (2009) Vietnam Mobile Telecommunication, UEH
  • Trương Thị Minh Lý (2011) Switching Costs, Customer’s Loyalty and Satisfaction: The Case of Vietnam Mobile Telecommunications Industry, UEH
  • Trương Thị Minh Lý và cộng sự (2014) Kinh doanh Quốc tế Hiện đại

SÁCH

  • Dịch sách Quản Trị Chiến Lược (2015)
  • Dịch sách Marketing Quốc Tế (2015)
  • Quản trị Kinh doanh Quốc tế
  • Thương mại Điện tử

Tên của bạn (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Tiêu đề:

Thông điệp

porno video izle